Gitaarles Nijmegen  Renze Bosman, klassiek en rock

Home Docent Lessen Tarieven en vakantierooster Leslocaties contact en nieuws

In de lessen staat plezier in gitaar spelen voorop. Iedereen die goed gitaar wil leren spelen vanaf vijf jaar is welkom.

De kleuters en jonge schoolkinderen leert Renze speels en met geduld om eenvoudige kinderliedjes te tokkelen. Bij de (iets) oudere leerling is er in de lessen plaats voor diens favoriete songs of componisten en wordt er ook aandacht besteed aan toonladders en improvisatie.

Samen spelen en optreden is leuk en motiveert om te oefenen. Renze biedt voor klassiek georiënteerde leerlingen een podium: i.s.m. de Hazenkampse muziekdocentenvereniging Klankrijk vindt elk jaar een kerst- en zomerconcert plaats (klassiek geörienteeerd).

Voor de rockers en popmuziek leerlingen is er een jaarlijkse voorspeeldag i.s.m. de muziekdocenten van de Dr. Jan Berendstraat waarbij gevorderde leerlingen van de verschillende docenten bandjes vormen. Ook dragen (meestal beginnende) leerlingen individueel of samen stukjes voor. Dit optreden vindt al jaren in De Muse in Malden plaats.

Klassiek ensemble - Naast de reguliere lessen geeft Renze leiding aan een klassiek ensemble dat 10 keer per schooljaar (meestal op zaterdagochtend) samenkomt. Leerlingen die interesse hebben mogen zich melden.